بایگانی برچسب: بنی صدر، رجوی، معزی، شاهین، بوئینگ 707، عبدالحجت حق جو

فرار منافقانه ی منافق، با منافقان!!!

درخت جوان انقلاب اسلامی ایران روزهای عجیب و درس آموزی را بر خود دیده است. یکی از این حوادث فرار رئیس جمهوری مستعفی ایران، از کشور با نقشه ای بسیار هنرمندانه و ماهرانه است.

توضیحات بیشتر »