بایگانی برچسب: امیرالمومنین، امام حسن، تاریخ، عبرت از تاریخ، رضا شاه، محمد رضا شاه، عبدالحجت حق جو

دو شاه و یک عاقبت

در 4 و 5 مرداد سالهای 1323 و 1359 دو پادشاه از سلسله پهلوی یکی در ژوهانسبورگِ آفریقای جنوبی و یکی در شهر قاهره مصر درگذشتند و عجیب این است که شاید این سرنوشت را از شباهت شروع کار می توانستند حدس بزنند ولی نه چشم بیدار و نه گوش شنوایی در کار بود.

توضیحات بیشتر »