احکام ماه مبارک رمضان (4)

مسافرت در ماه مبارک رمضان

نکته اول آنکه مسافرت هرچند ضروری نباشد در ماه ر مضان اشکالی ندارد و گناه نیست حتی برای فرار از روزه؛ ولی مکروه است؛ اما سفرهای ضروری مثل سفرهایی که افراد به خاطر شغلشان انجا م میدهند این سفرها حتی مکروه هم نیست.

اما گاهی سفرهایی در ماه مبارک رمضان ممکن است انجام شود که افراد در آن باید روزشان را بگیرند که در این موارد فرد مجاز نیست که روزهاش را بخورد و نمازش را شکسته بخواند افرادی که کثیر السفر هستند یعنی مستمراً مسافرت میکنند مثل رانندههای برونشهری یا کسانی که راننده هم نیستند ولی شغلشان خارج از محل سکونت و وطنشان هست و معمولاً چند روز را در هفته ناچارند مسافر شرعی را بروند و بیایند مثلاً 45 کیلومتر یا بیشتر اینها کثیر السفرند و نمازشان را باید تمام بخوانند و روزشان را باید بگیرند البته اینکه چند روز در هفته باید در سفر باشند تا کثیر السفر به ایشان گفته شود باید به فتوای مرجع تقلید خود مراجعه کنند چراکه فتاوای آقایان مراجع در این ز مینه مقداری باهم متفاوت است.

نکته دیگر افراد عادی در ماه مبارک رمضان اگر بعد از اذان ظهر از وطن خارج شوند روزهشان درست است و نباید آن را افطار کنند و در صورت افطار روزه، حکم روزهخواری عمد را خواهند داشت؛ اما اگر فرد قبل از اذان ظهر از شهر خارجشده و بهاندازه مسافت شرعی 8 فرسخی یعنی حدوداً 45 کیلومتری از شهر فاصله گرفت میتواند روزه خود را افطار کند. اینچنین فردی درصورتیکه میخواهد روزه خود را نگاه داشته باشد باید تا پیش از اذان ظهر به وطن خود بازگشته و یا آنکه به مقصدی که قصد 10 روز اقامت را در آن کرده برسد در غیر این صورت روزهاش شکسته است و بعداً باید قضای آن روزه را اعاده کند.

درباره ی عبدالحجت حق جو

مطلب پیشنهادی

احکام ماه مبارک رمضان (8)

آیا هر گناهی روزه را باطل میکند؟ یکی از سؤالاتی که در رابطه با روزه …

احکام ماه مبارک رمضان (7)

احکام قرآن 1 . مستحب است تلاوت قرآن در طول سال به خصوص ماه مبارک …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *