احکام ماه مبارک رمضان (3)

سن تکلیف و بلو غ

یکی از مسائلی که در مورد فرزندان و افرادی که در آستانه سن بلوغ هستند مطرح است چه در رابطه با نماز و روزه که باید والدین به آن توجه داشته باشند مسئله سن تکلیف و بلوغ فرزندان است.

زمان مکلف شدن دختران معمولاً بلوغ سنی هست 4 یعنی 9 سال تمام قمری که مطابق هست: با 8 سال و 8 ماه حدود 18 روز 5 و برخی آن را 8 سال 8 ماه و 20 روز هم نوشته اند.

البته در بعضی از شناسنامه ها سال قمری هم قید شده است در غیر این صورت 8 سال و 8 ماه و حدود ۱8 روز از تولد دختر که بگذرد مطابق نه سال قمری است بنابراین واجب است که نمازش را و روزهاش را همگی انجام دهد.

پسران دو نوع بلوغ دارند یکی بلوغ جنسی و دیگری بلوغ سنی برخی از پسران در سن 13 سالگی و 14 سالگی بالغ میشوند به این معنا که ممکن است برخی از نشانههای بلوغ جنسی در آنها ظاهر شود مثلاً محتلم شده و غسل جنابت بر آنها واجب شود و یا روییدن موی خشن زیر شکم از همان لحظه آنها مکلفاند که این بلوغ، بلوغ جنسی است هرچند ممکن است به 15 سال تمام نرسیده باشند.

معمولاً در پسران آخرین نشانه بلوغ )که معمولاً سایر نشانهها قبل از ظهور و بروز میکنند(، بلوغ سنی است یعنی اگر دیگر نشانههای دیگری وجود نداشت آنگاه 15 سال قمری تمام اگر بگذرد، فرد مکلف است. 15 سال قمری مطابق است با 14 سال و 6 ماه و تقریباً 15 روز در این صورت نماز و روزه در این سن لازم خواهد بود.

گاهی فردی سؤال میکند: که من نمیدانستم و جاهل به مسئله بودم و در سن 13 سالگی و یا 14 سالگی به سن بلوغ رسیده بودم فکر میکردم که حتماً باید 15 سالم تمام شود و روزههایم را نگرفتم و یا کامل نگرفتهام

در این صورت چنین افرادی اولاً باید روزهها را قضا کند ولی در این صورت کفاره ندارد.

درباره ی عبدالحجت حق جو

مطلب پیشنهادی

احکام ماه مبارک رمضان (8)

آیا هر گناهی روزه را باطل میکند؟ یکی از سؤالاتی که در رابطه با روزه …

احکام ماه مبارک رمضان (7)

احکام قرآن 1 . مستحب است تلاوت قرآن در طول سال به خصوص ماه مبارک …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *