بایگانی برچسب: نفت، حفر چاه، آمریکا، جنگ، انرژی نو بنیاد، اقتصاد، عبدالحجت حق جو

آغاز عصر نفت و پایان آن

از دیرباز نوع انسان در حال کاوش و تجسس پیرامون خود بود که این مسئله تا امروز نیز پایدار است. بزرگترین دغدغه ای که در تمامی ادوار زندگی بشر وجود داشته، تامین انرژی است. در نیمه دوم قرن نوزدهم اتفاق مهمی رخ داد که تا امروز اثر آن در حیات بشر باقی مانده است.

توضیحات بیشتر »