بایگانی برچسب: علی بن موسی بن جعفر، سید بن طاووس، ابن طاووس، رضی الدین، جمال العارفین، نقیب الشیعه، عبدالحجت حق جو

ذو الحسبین، جمال العارفین، السید النقیب

شهر حله یکی از شهرهای کشور عراق است که قرن های پیش بواسطه حضور عالمان و فقهای بزرگ، جایگاه خاصی داشته است.

توضیحات بیشتر »