بایگانی برچسب: عثمانی، انگلیس، فرانسه، تجزیه، داعش، عراق، سوریه، عربستان، عبدالحجت حق جو

سرنوشتی که برای «مرد پیر اروپا» رقم خورد

کمتر کسی است که نام امپراتوری عثمانی، یکی از مقدرترین امپراتوری های مسلمان در منطقه ما که حدود 6 قرن (1299-1922 م)حکومت کرد را نشنیده باشد. این امپراتوری به حدی قدرت یافت که «سلطان سلیم اول»  خود را خلیفه اسلام خواند.

توضیحات بیشتر »