بایگانی برچسب: حذف شرط: فرزند، تولد، عیسی، یحیی، زکریا، مریم فرزند، تولد، عیسی، یحیی، زکریا، مریم

نکته ای در مورد تکثیر نسل و فرزند (2)

در پست گذشته به احوال و خصوصیات زندگی و تولد حضرت عیسی و یحیی اشاره کردیم. در این پست به موارد دیگری از قدرت الهی در مورد تولد کودکان اشاره می کنیم. 

توضیحات بیشتر »