بایگانی برچسب: حذف شرط: امام حسین، کربلا، عاشورا، محرم، عبیدالله بن زیاد، کوفه امام حسین، کربلا، عاشورا، محرم، عبیدالله بن زیاد، کوفه، عبدالحجت حق جو

اسرار انتخاب عبیدالله به عنوان والی کوفه

یکی از عوامل شکست ظاهری امام حسین علیه السلام در روز عاشوا و حوادث پس از آن، ورود عبیداله بن زیاد به کوفه و سرکوبی شدید یاران امام علیه السلام است. خفقانی که در کوفه بعد از ورود عبیداله بوجود آمد سبب شد به یکباره ورق برگشته و همه چیز علیه امام حسین علیه السلام شود.

توضیحات بیشتر »