بایگانی برچسب: جنگ سرد، جنگ جهانی دوم، گورباچف، آمریکا، انگلیس، فرانسه، شوروی، دیوار برلین، دیوار آهنین، عبدالحجت حق جو

دیواری از جنس آهن

جنگ سرد، ارمغان جنگ جهانی و نظامی دوم بود. قربانی اصلی این جنگ نوپا، باز هم مردم و خصوصا مردم آلمان و خصوصا مردم شهر برلین بود. علت مورد توجه قرار گرفتن آلمان و خصوصا برلین، منابع انسانی و تسلیحاتی بود که توسط دولت نازی در آن تاسیس شده بود و همواره در طول جنگ به آن ها قوت می داد.

توضیحات بیشتر »