بایگانی برچسب: جنگ تحمیلی، فرانسه، قرارداد نفتی، عبدالحجت حق جو

فرانسه ی دیروز همان فرانسه ی امروز؟!

فرد، خانواده، گروه، نظام، مملکت و... در سختی و مشکلات دوستان و دشمنان خود را می شناسد. جنگ تحمیلی نیز یکی از عرصه های سخت و کارزاری برای شناختن دوست و دشمن واقعی بود. 

توضیحات بیشتر »