بایگانی برچسب: جبر، اختیار، انسان، قانون علیت، مرگ، حیات، زندگی، عبدالحجت حق جو

اختیار در آفرینش

سوال از اصل آفرینش و هدف از آن همواره ذهن نوع بشر را به خود مشغول کرده است. سوال از اینکه چرا ما آفریده شدیم؟ چرا در زمین آفریده شدیم؟ چرا با این قابلیت ها آفریده شدیم و... از علت اصل آفرینش می توان به چند گونه جواب ارائه کرد.

توضیحات بیشتر »