بایگانی برچسب: تحریم، برون رفت از تحریم اقتصادی، جمهوری اسلامی، آمریکا، سازمان ملل متحد، عبدالحجت حق جو

تحریم: راه برون رفت از تحریم اقتصادی

در نوشته های گذشته به اصل و سابقه تحریم، علت انتخاب تحریم اقتصادی  و راهکار کلیدی برون رفت از فضای تحریم به صورت کلی اشاره کردیم. در این نوشتار که آخرین برگه از این سلسله است، به راهکار برون رفت از تحریم اقتصادی به صورت خاص اشاره می کنیم.

توضیحات بیشتر »