بایگانی برچسب: تاریخ، عبرت از تاریخ، حضور مردم، مصدق، عبدالحجت حق جو

عبرتی دیگر از تاریخ

تاریخ در حال گذر و نوشته شدن است؛ گویا حال و هوایش هم عوض نمی شود، تنها انسان ها و بازیگران صحنه های مختلف آن هستند که عوض می شوند.

توضیحات بیشتر »