بایگانی برچسب: امیرالمومنین، مالک اشتر، صفین، اشعث بن قیس، جعده، عبدالحجت حق جو

چهره ی منفی تاثیر گذار در زمان امیرالمومنین علیه السلام

طبق نقل برخی کتب در شب اول ذی القعده سال 40 ه’ پرونده ی زندگی اشعث بن قیس کندی در این دنیا بسته شد.

توضیحات بیشتر »