بایگانی برچسب: امام سجاد، امام باقر، امام صادق، ابی خالد کابلی، صادق، عبدالحجت حق جو

چرا در بین ائمه علیهم السلام تنها امام ششم به صادق مشهور هستند؟!

این سوال از زمان حیات ائمه طاهرین علیهم السلام نیز مطرح بوده است.

توضیحات بیشتر »