بایگانی برچسب: امام خمینی، جهاد دانشگاهی، انقلاب فرهنگی، انقلاب اسلامی، دانشگاه، سند 2030، دانشجو، دین، فرهنگ، عبدالحجت حق جو

جهاد دانشگاهی؛ آنچه هست و آنچه باید باشد

دید عمیقی که امام خمینی رحمةالله علیه در ابتدای انقلاب نسبت به مسئله فرهنگ و آموزش داشتند سبب شد تا در 16 مرداد 1359 جهاد دانشگاهی تاسیس شود. یکی از اهداف مهم این ستاد در بدو تاسیس اسلامی شدن دانشگاه‌ها و حفظ ارزشهای اسلامی و زدودن مظاهر فرهنگی منحط و حذف ارزشها و بینشهای ضداسلامی برخاسته از فرهنگ بیگانه بود.

توضیحات بیشتر »