احکام

احکام ماه مبارک رمضان (10)

مسواک زدن به سه دسته تقسیم می شود: 1. مسواک زدن مستحب: فقها فرمودند که مستحب است که قبل از وضو، قبل از نمازخواندن و غسل و … مسواک زده شوند. تا آنجا که فقها فرمودند که اگر دهان بوی نامناسب دارد خوب است که فرد مسجد نیاید. 2. مسواک …

توضیحات بیشتر »

احکام ماه مبارک رمضان (9)

فرق‌های نماز و روزه: 1 . شخص مریض روزه نمی‌گیرد ولی نمازش را باید بخواند. 2 . مسافر نباید روزه بگیرد ولی نمازش را باید بخواند. 3 . کسی که نماز قضا دارد میتواند نماز مستحبی بخواند اما کسی که روزهی قضا دارد نمیتواند روزهی مستحبی بگیرد. 4 . خانمها …

توضیحات بیشتر »

احکام ماه مبارک رمضان (8)

آیا هر گناهی روزه را باطل میکند؟ یکی از سؤالاتی که در رابطه با روزه مطرح می شود آن است که آیا هر گناهی روزه را باطل میکند یا نه؟ پاسخش این است که گناهان و کارهای حرام دو دسته هستند برخی از آنها ارتباط مستقیم با روزه دارد و …

توضیحات بیشتر »

احکام ماه مبارک رمضان (7)

احکام قرآن 1 . مستحب است تلاوت قرآن در طول سال به خصوص ماه مبارک رمضان که بهار قرآن که پیامبر فرمودند تلاوت یک آیه در ماه در ماه مبارک رمضان فضیلت اش مساوی است با یک ختم قرآن در غیر ماه مبارک رمضان. 2 . در قرآن 4 سوره …

توضیحات بیشتر »

احکام ماه مبارک رمضان (6)

کفاره احکام خاصی برای خودش دارد کفاره یکی از مصادیق واجبات مالی است و از صدقه واجب است بنابراین سؤال میکنند که آیا میتوان کفاره غیر سادات را به سادات داد یا خیر؟ در یک قانون کلی، صدقات واجب مثل کفارات غیر سید را نمیتوان به سادات داد؛ بنابراین غیر …

توضیحات بیشتر »

احکام ماه مبارک رمضان (5)

کلیه افرادی که سال گذشته ماه رمضان به خاطر بیماری موفق به روزه داری نشده اند به سه دسته تقسیم میشوند : 1. گروه اول افرادی اند که این بیماری تا ماه رمضان سال جدید امکان قضا کردن را به آنها نمیدهد ولو بهصورت پراکنده؛ ولی به خاطر بیماری نمیتوانند …

توضیحات بیشتر »

احکام ماه مبارک رمضان (4)

مسافرت در ماه مبارک رمضان نکته اول آنکه مسافرت هرچند ضروری نباشد در ماه ر مضان اشکالی ندارد و گناه نیست حتی برای فرار از روزه؛ ولی مکروه است؛ اما سفرهای ضروری مثل سفرهایی که افراد به خاطر شغلشان انجا م میدهند این سفرها حتی مکروه هم نیست. اما گاهی …

توضیحات بیشتر »

احکام ماه مبارک رمضان (3)

سن تکلیف و بلو غ یکی از مسائلی که در مورد فرزندان و افرادی که در آستانه سن بلوغ هستند مطرح است چه در رابطه با نماز و روزه که باید والدین به آن توجه داشته باشند مسئله سن تکلیف و بلوغ فرزندان است. زمان مکلف شدن دختران معمولاً بلوغ …

توضیحات بیشتر »

احکام ماه مبارک رمضان (2)

6 گروه معذورند برای گرفتن روزه و میتوانند روزه را بخورند که آنها احکام خاص دارند: 1 . گروه اول کسانی هستند که کل سال را مریض اند هم ماه مبارک رمضان هم فاصله 11 ماه تا ماه رمضان سال بعد را. در ادبیات گفته می شود. حکم مریض » …

توضیحات بیشتر »

احکام ماه مبارک رمضان (1)

مواردی هست که در آن سؤال می شود که آیا روزه در آنها صحیح است یا خیر که در اینجا به 10 مورد اشاره می شود: 1 . مورد اول خون دادن و حجامت اگر موجب ضعف شدید نباشد باعث بطلان روز نخواهد بود . 2 . مورد دوم آزمایش …

توضیحات بیشتر »