راهنمایی دریافت دروس

برای دریافت دروس به صورت روزانه، در پیام رسان های مختلف به این آدرس مراجعه کنید:

@doros_fazellankarani

پ.ن: در حال حاضر فقط در پیام رسان تلگرام و ایتا فعال هستیم.

 

برای دریافت دروس از سایت معظم له به این آدرس مراجعه کنید:

http://fazellankarani.com/persian

پ.ن: دروس با کمی تاخیر نسبت به پیام رسان ها، در سایت قرار می گیرد.

 

برای دریافت دروس به صورت آفلاین از این نرم افزار استفاده کنید:

http://fazellankarani.com/persian/index/tafaghoh/android

پ.ن: با یک مرتبه بار گیری متن یا صوت می توانید به صورت آفلاین و به دفعات از آن فایل استفاده کنید.

 

#محمد_جواد_فاضل_لنکرانی

#کانال_تلگرام

#کانال_ایتا

#پیام_رسان