درباره

بسم الله الرحمن الرحیم

بعد از فرمان آتش به اختیار فرهنگی رهبری معظم انقلاب، بر آن شدم تا علیرغم فعالیت کم و بیشی که در فضای مجازی داشتم، فعالیت جدی را در این فضا شروع کنم. در همین راستا به فکر راه اندازی یک سایت افتادم و در نهایت به لطف الهی و با کمک دوستان عزیز و گرامیم بالاخره این فکر به عمل تبدیل شد.

آنچه پیش روی شماست دست نوشته هایی است که هر چند مضامینی غیر مستقیم دارند ولی به مناسبت های مختلف دینی و ملی نگاشته شده است. امیدوارم مورد استفاده مراجعه کننده گان قرار گیرد. من را از نظرات ارزشمند خود بی بهره نگذارید.

موفق و پیروز باشید

عبدالحجت حق جو