خانه / ۱۳۹۷ / اسفند

بایگانی ماهانه: اسفند ۱۳۹۷

بررسی فقهی اعتبارات رمزگونه (۱)

یکی از ملزومات دنیای کنونی ارتباط با ابزار دیجیتال لذا تاثیر آن در ابعاد زندگی بشر غیر قابل انکار است. این گونه ابزار غالباً بر پایه هوش مصنوعی کار می کنند به همین جهت قابلیت ارتقاء و بروز رسانی دارند. در این سلسله نوشتار به دخالت یکی از این ابزارها به نام بلاک چین در بُعد اقتصادی خواهیم پرداخت.

ادامه نوشته »