خانه / ارز دیجیتال

ارز دیجیتال

بررسی فقهی اعتبارات رمزگونه (۱)

یکی از ملزومات دنیای کنونی ارتباط با ابزار دیجیتال است و تاثیر آن ها در ابعاد زندگی بشر غیر قابل انکار است.. ابزارهای بر پایه هوش مصنوعی کار می کنند به همین جهت قابلیت ارتقاء و بروز رسانی دارند. در این سلسله نوشتار به دخالت یکی از این ابزارها به نام بلاک چین در بُعد اقتصادی خواهیم پرداخت.

ادامه نوشته »